Keluarga

Inilah Untaian Nasihat Khonsa binti Amr Kepada Putranya

Semangat jihad terus dikobarkan khonsa kepada anak-anaknya. sebelum pertempuran Qadisiyah berkecamuk ia mengumpulkan anak-anaknya itu dengan sifat kearifan ia menasihati mereka agar tetap tegar dalam p[endirian dan tidak lari dari medan pertempuran.

harapan besar yang diinginkasn dari putra-putranya adalah luapan perasasab cinta yang membara untuk mencari syahadah di jalan Allah.

Nasihat yang penuh dengan hikmah menuturkan, ” wahai anak-anakku, kalian masuk islam dengan taat dan hijrah atas kemauan sendiri. demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain dia, sesungguhnya kalian adalah putera dari seorang wanita. tidaklah aku menginginkan untuk berkhianat kepada ayah kalian tidak pula mencemarkan paman kalian. aku tidak menjelekkan asal keturunan kalian dan tidak pula merubah nasab kalian. kalian telah tahu bahwa Allah menjanjikan pahala yang besar bagi kaum muslimin dalam memerangi kaum muslimin. ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya negeri yang kekal adalah lebih baik daripada negeri yang fana. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung.
Wahai anak-anakku jika kalian bangun di esok hari dalam keadaan selamat insyaAllah, maka besiaplah untuk memerangi musuh-musuh kalian mintalah tolong kepada Allah dalam menghadapi mereka. apabila kal;ian melihat api peperangan telah berkobar dan menyala maka bertarunglah dengan gigih supaya kalian mendapat kemenangan dan kemuliaan surga yang kekal”

Nasihat bunda tercinta diterima oleh anak-anaknya. keesokan harinya, dengan berbekal iman, tawakkal dan semangat, keempat putera khonsa bergabung dengan pasukan muslimin dalam perang Qadisiyah. akhirnya dengan pertolongan Allah kaum muslimin berhasil memukul mundur tentara persia. namun, keempat putera khonsa semua gugur.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close